Reputation Resumé – Andreas Franson


Senior analytiker, grundare av Internet Intelligence Nordic AB


Mitt professionella rykte:

Med inspiration, ett kraftfullt engagemang och fokus på resultat gör Andreas det svåra enkelt och skapar en påtaglig affärsnytta för kunden. Andreas har ett stort och kraftfullt engagemang med ett tydligt fokus på att leverera kundnytta. Han engagerar sig snabbt i kundens frågeställningar och prioriterar för att snabbt få fram en bra leverans. Andreas har den unika kombinationen av att vara både analytisk och kreativ. Han är en visionär som är mycket driven när det gäller att skapa nya praktiska lösningar för kunden. Andreas är mycket strukturerad, skapar tydliga målbilder och lämnar inget åt slumpen, allt är genomarbetat. Med ödmjukhet och sin osedvanligt goda sociala förmåga gör han det svåra enkelt för alla. Andreas sätter sig snabbt in i verksamheter, prioriterar det som är viktigt och skapar snabbt ett förtroende. Han är mycket bra på att slutföra, följa upp och får med sin pedagogiska förmåga snabbt accept hos kunder. Han ser de större sammanhangen, inspirerar med sin heltäckande kunskap och sin höga ambitionsnivå. Andreas är bra på att omsätta sin problemlösning i faktisk affärsnytta för kunden. Han ser de utmaningar som branschen står inför och kan erbjuda avancerade lösningar. Kunderna kan förvänta sig snabba resultat när man anlitar Andreas.