Jag hjälper er att gå från gissningar till faktabaserade beslut!

Ni har en strategi som talar om varför ni gör det ni gör, vad ni ska göra och hur ni ska uppnå det. Men har ni tillgång till information som hjälper er att förverkliga strategin? Ni har en mängd aktiviteter som pågår i företaget, men mäter ni hur dom bidrar till företagets mål?

Ett datadrivet företag fokuserar på det data som är av relevans för verksamhetens strategi och mål. Resurser läggs på att kvalitetssäkra och tillgängliggöra detta data. Genom kvalificerade analyser förädlar man sitt data till beslutsstöd. Stor vikt läggs vid att detta beslutsstöd ska nå ut till rätt personer i rätt tid; inte enbart när det uttryckligen efterfrågas, utan vid dom tillfällen då informationen är relevant. Det datadrivna företaget utvärderar tidigare beslut och låter uppföljningen vara en del i underlaget för kommande beslut.

Det råder ett stort underutnyttjande av den potential som företagens data utgör. Jag vill frigöra den potentialen för er och därmed ge er en kraftig konkurrensfördel på er marknad.

Mina Tjänster


CAO – Chief Analytical Officer

En CAO (Chief Analytical Officer) är lika viktig i ett företag som en CIO. Dessutom är detta två roller som på ett utmärkt sätt kompletterar varandra. Som ansvarig för analysverksamheten vet man på vilket sätt data kan användas för att driva företagets lönsamhet. Det är på denna grund som systemval och utveckling av IT-infrastruktur bör vila.

Som CAO ansvarar jag för att säkerställa, och utveckla, analysverksamheten i företaget. Det handlar om att på ett effektivt sätt producera bästa möjliga beslutsstöd till företagsledningen och för den operativa verksamheten.

Data Driven Change Management

Jag ser över hur er organisation arbetar idag och hjälper er att genomdriva nödvändiga förändringar för att ni ska bli en mer datadriven organisation. Flera delar inom verksamheten berörs:

  • Hur ni är organiserade
  • Hur olika funktioner samarbetar med varandra
  • Vilka roller och vilken kompetens som finns
  • Hur strategi och mål är formulerade och kommunicerade
  • Tillgång och kvalitetssäkring av data
  • Systemstöd
  • Informations- och beslutsprocesser inom företaget

Kontakta mig på 0733-564151 eller andreas@internetintelligence.se för en vidare diskussion.