ANDREAS
FRANSON

Med affärstänkande, strategisk fingertoppskänsla och en unik analytisk förmåga ser Andreas helheten och brinner för att kunden verkligen ska lyckas.


Jag tar er från gissningar till faktabaserade beslut!

Ett datadrivet företag fokuserar på det data som är relevant för verksamheten. Resurser läggs på att kvalitetssäkra och tillgängliggöra detta data. Genom kvalificerade analyser förädlar man sitt data till beslutsstöd. Stor vikt läggs vid att detta beslutsstöd når ut till rätt personer på ett sätt, och vid en tidpunkt, som gör det användbart. Det datadrivna företaget

utvärderar tidigare beslut och låter uppföljningen vara del av underlaget för kommande beslut.

Det råder ett stort underutnyttjande av potentialen i företagens data. Jag hjälper er att frigöra den potentialen och därmed ge er en stark konkurrensfördel på er marknad.

Telefon: 0733 56 41 51
Mail: andreas@internetintelligence.se

Jag tar er från gissningar till faktabaserade beslut!

Ett datadrivet företag fokuserar på det data som är relevant för verksamheten. Resurser läggs på att kvalitetssäkra och tillgängliggöra detta data. Genom kvalificerade analyser förädlar man sitt data till beslutsstöd. Stor vikt läggs vid att detta beslutsstöd når ut till rätt personer på ett sätt, och vid en tidpunkt, som gör det användbart. Det datadrivna företaget utvärderar tidigare beslut och låter uppföljningen vara del av underlaget för kommande beslut.

Det råder ett stort underutnyttjande av potentialen i företagens data. Jag hjälper er att frigöra den potentialen och därmed ge er en stark konkurrensfördel på er marknad.

Telefon: 0733 56 41 51
Mail: andreas@internetintelligence.se

Jag tar er från gissningar till faktabaserade beslut!

Ett datadrivet företag fokuserar på det data som är relevant för verksamheten. Resurser läggs på att kvalitetssäkra och tillgängliggöra detta data. Genom kvalificerade analyser förädlar man sitt data till beslutsstöd. Stor vikt läggs vid att detta beslutsstöd når ut till rätt personer på ett sätt, och vid en tidpunkt, som gör det användbart. Det datadrivna företaget utvärderar tidigare beslut och låter uppföljningen vara del av underlaget för kommande beslut.

Det råder ett stort underutnyttjande av potentialen i företagens data. Jag hjälper er att frigöra den potentialen och därmed ge er en stark konkurrensfördel på er marknad.

Telefon: 0733 56 41 51
Mail: andreas@internetintelligence.se